TIN TỨC & SỰ KIỆN

What can we help you with?

CƠ SỞ VẬT CHẤT

/templates/default/images/Cs1_3.jpg
/templates/default/images/2.jpg
/templates/default/images/Cs1_2.jpg
/templates/default/images/6.jpg
/templates/default/images/CS1_1.jpg
/templates/default/images/CS1.jpg
/templates/default/images/logo-top.png

Trụ sở

  • Số 29 Nguyễn Thái Học (Khu Golden City), TP. Long Xuyên - AG.
  • evas@auvietuc.edu.vn
  • 0888 65 67 68
  • 0888 656 768

Chi Nhánh 1

  • 815-816 Hà Hoàng Hổ, P.Đông Xuyên, TP. Long Xuyên - AG.
  • evas2@auvietuc.edu.vn
  • 02963 941 780