TIN TỨC & SỰ KIỆN

BÍ KÍP CHO BÀI LUẬN IELTS WRITING

BÍ KÍP CHO BÀI LUẬN IELTS WRITING

Bài luận mẫu band 9.0 trong sách Cambridge thường có 12-15 câu, khoảng 300-320 từ.

Số lượng câu được phân chia như sau:

- 2 câu đơn (Simple sentence)

- 2 câu ghép (Compound sentence)

- 8 câu phức (Complex sentence)

I./ SIMPLE SENTENCE - S + V 

Eg.

- Computers are important in the modern world.

- We are trying to protect the environment from pollution.

 

Phần này các bạn nhớ nhìn lại động từ đã hòa hợp với chủ từ chưa (Subject – Verb agreement)

Nhớ đầu câu chúng mình phải viết hoa (upper case), cuối câu phải có chấm câu (full stop).

Và không được quên là KHÔNG VIẾT TẮT (no contraction) trong bài viết đấy.

Các bạn có thể tham khảo link bên dưới với nhiều ví dụ câu đơn với Formula SSV, SVV, SSVV

https://www.ieltsbuddy.com/sentence-structure.html

 

II./ COMPOUND SENTENCE  SV + (coordinating conjunction) + SV

Câu ghép là hai câu đơn nối với nhau bằng từ nối (coordinating conjunction – FANBOYS*), hoặc kết nối nhau với dấu chấm phẩy; (semicolon)

Eg.

- She got to the test center early, and she did really well on her IELTS test.

- We must not complain about the problem, but we must help to put it right instead.

 • Computers are used widely in most countries; they are a sign of progress.

* Fanboys (F = for, A = and, N = nor, B = but, O = or, Y = yet, S = so) thường and, so, but được dùng phổ biến hơn. Nhớ là thêm dấu phẩy (comma) trước các từ nối fanboys nhé.

III./ COMPLEX SENTENCE

Câu phức có một mệnh đề độc lập & một mệnh đề phụ thuộc.

Mệnh đề phụ thuộc khi tách khỏi câu thì không có nghĩa.

Eg.

- The number going to the UK decreased while the number of people going to Japan increased

- While the number of people going to Japan increased, the number going to the UK decreased*

*Nhớ thêm dấu phẩy (comma) nếu mệnh đề phụ thuộc nằm trước

Phần complex sentence này giống như tên gọi là complex, nên sẽ chi tiết một bài viết hướng dẫn các dang câu complex sentence nhé.

Với các bạn đang bắt cơ bản IELTS thì luyện đặt câu với các ba loại câu trên, là cách học cơ bản cho kỹ năng Writing rồi. Các bạn đang luyện đề, nhớ theo dõi số lượng câu, loại câu mà mình sử dụng để nâng điểm Writing nhé.

Chúc các bạn bình an và học vui!

ANH NGỮ QUỐC TẾ ÂU VIỆT ÚC

ÂU VIỆT ÚC - IDP IELTS - DU HỌC ANH

https://www.facebook.com/auvietucieltsduhoc

Bình luận & đánh giá

Tham gia bình luận:

CỞ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI CHUẨN QUỐC TẾ

/templates/default/images/csvc3.jpg
/templates/default/images/csvc4.jpg
/templates/default/images/csvc5.jpg
/templates/default/images/csvc6.jpg
/templates/default/images/csvc7.jpg
/templates/default/images/csvc8.jpg
/templates/default/images/logo-top.png

Trụ sở

 • Tòa nhà EVAS (khu Golden City) 29 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
 • evas@auvietuc.edu.vn
 • 02963 666 898
 • 0888 65 67 68

Chi Nhánh

 • 815-816, Hà Hoàng Hổ, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
 • evas2@auvietuc.edu.vn
 • 02963 941 780
 • 0888 65 67 68

Chi Nhánh

 • 72, Thủ Khoa Huân, P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
 • evas3@auvietuc.edu.vn
 • 02963 533 666
 • 0914 63 67 63