CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hiện nay, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Âu Việt Úc tại An Giang đã là ngôi trường thân thiết của hơn 5000 học viên. Quá trình nhân rộng và sự tín nhiệm từ học viên trong thời gian vừa qua đã khẳng định vị thế của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Âu Việt Úc về “chất lượng đào tạo như một cam kết không thể thay đổi”. Với xu hướng hội nhập và phát triển, nền giáo dục và đào tạo Việt Nam đang đổi mới từng ngày với các nhu cầu đa dạng về chương trình cũng như yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe hơn, vì thế Trung tâm không ngừng đổi mới về phương pháp giảng dạy mà đồng thời tạo ra môi trường học luôn được cam kết về chất lượng.