Lễ Phát Bằng Cambridge

09/10/2019 11:33

Hàng năm chúng tôi liên kết với Hội đồng khảo thí Cambridge thuộc Đại Học Cambridge, tổ chức thi chứng chỉ cho học viên theo học tại Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Âu Việt Úc. Chúng tôi cũng tự tin tự hào rằng, đây là nhân tố góp phần thành công trong công tác đào tạo tiếng Anh, khẳng định giá trị của Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Âu Việt Úc. Hàng năm chúng tôi tổ chức thi cho khoảng ba trăm học viên, đánh giá chính xác khả năng sử dụng ngôn ngữ quốc tế của các em, và khẳng định chất lượng đào tạo qua tấm bằng quốc tế các em nhận với kết quả gần như tuyệt đối.

Chứng chỉ Cambridge Starters - Movers - Flyers - KET (A2) - PET (B1). Không chỉ là một tấm bảng có giá trị quốc tế do Hội đồng khảo thí quốc tế thuộc Đại học Cambridge Vương Quốc Anh cấp. Giúp cho phụ huynh thấy rõ sự tiến bộ của con/em mình so với mặt bằng chung của thế giới. Tăng sự hứng thú trong việc học tiếng Anh cho các em. Từ đó Trung tâm sẽ định hướng chính xác trong việc đào tạo và rèn luyện tiếng Anh,trang bị hành trang cho các em trong tương lai khi thi đầu vào vào các trường chuyên và tìm kiếm học bổng cho các khóa học ngắn/dài hạn ở nước ngoài.

Buổi lễ phát bằng Cambridge năm 2018. Gần ba trăm thí sinh, trong đó đạt kết quả tuyệt đối cho phần thi Nói.

Buổi lễ phát bằng Cambridge năm 2017.

Buổi lễ phát bằng Cambridge năm 2016.