LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

24/01/2019 13:01:58

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Tết Nguyên Đán 2019)

  Kính gửi:

  • Quý Thầy Cô và Học viên đang giảng dạy, học tập tại Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Âu Việt Úc cùng toàn thể Nhân viên đang làm việc tại Trung tâm;

- Căn cứ vào Bộ luật Lao động của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc quy định các ngày nghỉ lễ, tết trong năm;

- Căn cứ tình hình thực tế tại Trung Tâm Ngoại ngữ Âu Việt Úc;

Nay, Nhà trường thông báo đến toàn thể Giáo viên và Học viên đang giảng dạy và học tập tại Trung tâm lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 như sau:

- Giáo viên và Học viên được nghỉ từ ngày thứ Hai , 28 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày  Chủ Nhật, 10 tháng 2 năm 2019;

- Tất cả các lớp hoạt động lại bình thường từ ngày thứ Hai, 11 tháng 2 năm 2019.

- Nhân viên và Bảo vệ tại Trung tâm sẽ có lịch nghỉ riêng theo sự sắp xếp của công ty.

Trung tâm yêu cầu tất cả nhân viên và bảo vệ nghiêm chỉnh thực hiện theo tinh thần thông báo này và chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức đón tết vui, lành mạnh, tiết kiệm. Trước khi nghỉ lễ, phải kiểm tra kỹ về an toàn cơ sở vật chất, an toàn về điện và các chất dễ cháy nổ, đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Tết./.

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

LA NGỌC HƯƠNG