CHỨNG CHỈ 6 BẬC VSTEP - A1, A2, B1, B2, C1

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

          Giáo trình được Trung tâm biên soạn một cách logic, cũng cố kiến thức cơ bản để ứng dụng các bài thực hành một cách dễ dàng.

          Giáo trình: A1-2 – Shortcut to Success.

          Thời lượng: 4 tháng (16 tuần)

          Đối tượng: Học viên nguyện vọng lấy chứng chỉ A2.

          Giáo trình: B1-B2-C1 – Shortcut to Success.

          Thời lượng: 4 tháng (16 tuần)

          Đối tượng: Học viên nguyện vọng lấy chứng chỉ B1-B2-C1.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cũng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng căn bản;
 • Luyện bộ câu hỏi Speaking thực tế bài thi;
 • Hướng dẫn tự tin viết postcard và notes thực tế bài thi;
 • Nắm vững cấu trúc đề thi;
 • Làm quen với tất cả các dạng câu hỏi;
 • Phát triển chiến thuật làm bài thi kỹ năng Nghe và Đọc;
 • Hoàn thành các bài thi mẫu;

TỐI ƯU CHƯƠNG TRÌNH

 • Cam kết đạt 100% kết khóa;
 • Được hỗ trợ nhiệt tình Giáo viên, Nhân viên để học viên đạt kết quả tối đa;
 • Giáo trình đúng mẫu hình thức thi;
 • Kiến thức thi sát 100% đề thi thật;
 • Bài thực hành sát đề thi 60% đề thi thật;
 • Phụ đạo các kỹ năng nghe,nói cho học viên suốt lộ trình ôn luyện;
 • Tài liệu luôn được biên soạn cập nhật thường xuyên với đề thi hiện hành;

Chứng chỉ và bằng cấp: thi Hội Đồng có giá trị và tin cậy về chất lượng uy tín, Chứng chỉ có giá trị vô thời hạn.

HỘI ĐỒNG THI - Trường ĐH Cần Thơ.