ANH VĂN GIAO TIẾP

BASIC:

Giáo trình: MEE Software, Wordlists.

Thời lượng: 16 tuần – 72h

Giáo viên Việt Nam và Giáo viên Nước Ngoài

Đối tượng: Học viên cũng cố kiến thức căn bản.

 

ELEMENTARY:

Giáo trình: MEE Software, Wordlists.

Thời lượng: 16 tuần – 72h

Giáo viên Việt Nam và Giáo viên Nước Ngoài

Đối tượng: Học viên thực hành kỹ năng giao tiếp.

 

 PRE-INTERMEDIATE:

Giáo trình: MEE Software, Wordlists.

Thời lượng: 16 tuần – 72h

100% Giáo viên Nước Ngoài

Đối tượng: Học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp.

 

INTERMEDIATE:

Giáo trình: Trung tâm tổng hợp

Thời lượng: 16 tuần – 72h

100% Giáo viên Nước Ngoài

 Đối tượng: Học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp.

 

UPPER-INTERMEDIATE:

Giáo trình: Trung tâm tổng hợp

Thời lượng: 16 tuần – 72h

100% Giáo viên Nước Ngoài

Đối tượng: Học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp.

 

ADVANCED 1:

Giáo trình: COMMUNICATION STRATEGIES 1

Thời lượng: 12 tuần – 54h

100% Giáo viên Nước Ngoài

Đối tượng: Học viên nâng cao giao tiếp, thuyết trình tiếng Anh.

Phù hợp sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, học viên mục tiêu IELTS 5.5

 ADVANCED 2:

Giáo trình: COMMUICATION STRATEGIES 2

Thời lượng: 12 tuần – 54h

100% Giáo viên Nước Ngoài

Đối tượng: Học viên nâng cao giao tiếp, thuyết trình tiếng Anh.

Phù hợp sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, học viên mục tiêu IELTS 5.5

Mục tiêu đào tạo:

 • 70% số tiết trên lớp thực hành nghe nói, 30% luyện các kỹ năng khác;
 • Giúp học viên tự tin giao tiếp, phản xạ, luyện phát âm và mở rộng vốn từ vựng thông qua phương pháp dạy trực quan sinh động phần mền MEE hoạt động đơn và hoạt động nhóm;
 • Tham gia buổi dã ngoại cùng Giáo viên nước ngoài, ESC, kỹ năng thực tế phát âm, kỹ năng viết... (2 tuần tổ chức một lần, học viên sẽ được thông báo trước một tuần để sắp xếp thời gian).
 • Mỗi học viên được hướng dẫn bởi một người phụ trách trong suốt quá trình học.
 • Cung cấp một bước đệm hoàn hảo cho học viên mong muốn theo học tiếng Anh chuyên ngành hoặc muốn theo đuổi các chứng chỉ quốc tế.
 • Kỹ năng thuyết trình và tự tin giao tiếp người nước ngoài bằng vốn từ vựng của mình;

Tối ưu Chương trình:

 • Dạy trên phần mền công nghệ MEE;
 • Kết thúc mỗi bài học có tài liệu cũng cố kiến thức, mẫu câu thực hành thực tế;
 • Sau mỗi 3 bài được giáo viên cũng cố kiến thức, chuẩn bị kiến thức và sự tin để thuyết trình GVNN;
 • Giáo viên đảm bảo 100% tiếng Anh trên lớp;
 • Phụ đạo không theo kịp chương trình;

Đội ngủ giáo viên: Giáo viên nhiệt tình, năng động có kinh nghiệm dạy tiếng Anh giúp học viên thoải mái và tiếp thu ngôn ngữ dễ dàng và tự tin trong giao tiếp.

Chứng chỉ và bằng cấp: Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận (Acheivement Certificate) của Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Âu Việt Úc sau khi hoàn thành khóa học nếu có nhu cầu.